دستگاه فرز رومیزی

دستگاه فرز رومیزی مدل BM5018V‎

دستگاه فرز رومیزی BM5018V دستگاه فرز رومیزی BM5018V ، یک دستگاه فرز کوچک و در عین حال بسیار و تواناست ، و دومین مدل از دستگاه های فرزکاری رومیزی لامیکو…

دستگاه فرز رومیزی BM399

دستگاه فرز رومیزی BM399 دستگاه فرز رومیزی یا فرز کوچک BM399 ، یک دستگاه فوق العاده کارآمد و توانا ، و در عین حال کوچکترین مدل از دستگاه های فرزکاری…