دستگاه تراش رومیزی

دستگاه تراش رومیزی مدل BL7025V

دستگاه تراش رومیزی مدل BL7025V دستگاه تراش رومیزی مدل BL7025V دارای کیفیت ساخت بسیار بالا و استاندارد صادرات به اروپا ، فاصله مراکز مرغک و اسپیندل 700 میلیمتر ، قطر…

دستگاه تراش رومیزی مدل BL7533E-1

دستگاه تراش رومیزی مدل BL7533E-1 دستگاه تراش رومیزی مدل BL7533E-1 بسیار با کیفیت و با استاندارد صادرات به اروپا ساخته شده است . این دستگاه تراش رومیزی با توجه به…

دستگاه تراش رومیزی مدل BL7025C

دستگاه تراش رومیزی مدل BL7025C دستگاه تراش رومیزی مدل BL7025C با کیفیت ساخت و استاندارد صادرات به اروپا ، فاصله مراکز مرغک و اسپیندل 700 میلیمتر ، قطر کارگیر تا…
دستگاه فرز رومیزی

دستگاه تراش رومیزی مدل BL10040

دستگاه فرز رومیزی مدل BM399 دستگاه فرز رومیزی یا دستگاه فرزکوچک مدل BM399 کوچکترین مدل از مدل های دستگاه فرزکاری رومیزی لامیکو است دستگاه فرز رومیزی مدل BM399 دستگاه فرز…

دستگاه تراش رومیزی مدل BL3119X

دستگاه تراش رومیزی مدل BL3119X دستگاه تراش کوچک یا مینی تراش مدل BL3119X با طول کارگیر 310 میلیمتر و قطر کارگیر 180 میلیمتر و همچنین گیربکس 2 حالته ، کوچکترین…
دستگاه فرز رومیزی

دستگاه تراش رومیزی مدل BL10036L

دستگاه فرز رومیزی مدل BM399 دستگاه فرز رومیزی یا دستگاه فرزکوچک مدل BM399 کوچکترین مدل از مدل های دستگاه فرزکاری رومیزی لامیکو است دستگاه فرز رومیزی مدل BM399 دستگاه فرز…