دستگاه تراش رومیزی

دستگاه تراش رومیزی مدل BL3119X

دستگاه تراش رومیزی مدل BL3119X دستگاه تراش کوچک یا مینی تراش مدل BL3119X با طول کارگیر 310 میلیمتر و قطر کارگیر 180 میلیمتر و همچنین گیربکس 2 حالته ، کوچکترین…

دستگاه تراش رومیزی مدل BL5222L-1

دستگاه تراش رومیزی مدل BL5222L-1/550 دستگاه تراش کوچک یا رومیزی مدل BL5222L-1/550 با کیفیت و استاندارد صادرات به اروپا ، طول کارگیر 550 میلیمتر ، قطر کارگیر تا روی بستر…

دستگاه تراش رومیزی مدل BL7025C

دستگاه تراش رومیزی مدل BL7025C دستگاه تراش رومیزی مدل BL7025C با کیفیت ساخت و استاندارد صادرات به اروپا ، فاصله مراکز مرغک و اسپیندل 700 میلیمتر ، قطر کارگیر تا…

دستگاه تراش رومیزی مدل BL7025V

دستگاه تراش رومیزی مدل BL7025V دستگاه تراش رومیزی مدل BL7025V دارای کیفیت ساخت بسیار بالا و استاندارد صادرات به اروپا ، فاصله مراکز مرغک و اسپیندل 700 میلیمتر ، قطر…

دستگاه تراش رومیزی مدل BL7533E-1

دستگاه تراش رومیزی مدل BL7533E-1 دستگاه تراش رومیزی مدل BL7533E-1 بسیار با کیفیت و با استاندارد صادرات به اروپا ساخته شده است . این دستگاه تراش رومیزی با توجه به…

دستگاه تراش رومیزی مدل BL9130

دستگاه تراش رومیزی مدل BL9130 دستگاه تراش رومیزی مدل BL9130 از مدل های بزرگ دستگاه تراش رومیزی به حساب می آید . این دستگاه تراش اصطلاحا یک دستگاه تراش سه…