دستگاه تراش فرز چندکاره

دستگاه تراش فرز چندکاره رومیزی مدل MP7533E-1

دستگاه تراش فرز چندکاره مدل MP4042/3A

دستگاه تراش فرز چندکاره رومیزی مدل MP5042

دستگاه تراش فرز چندکاره رومیزی مدل MP7025C

دستگاه تراش فرز چندکاره رومیزی مدل MP10030

دستگاه تراش  فرز چندکاره های لامیکو ترکیبی از دستگاه تراش رومیزی و دستگاه فرز دریل رومیزی است که از ابعاد نسبتا کوچک و سبک تا ابعاد نسبتا بزرگ و سنگین و همچنان در دسته بندی رومیزی ارائه می گردند . در محصولات لامیکو از این دستگاه تراش فرز چندکاره های رومیزی 5 مدل وجود دارد که در بازه 400 تا 1000 میلیمتر فاصله بین مراکز مرغک و اسپیندل تقسیم و مدل بندی می شوند .

برای خرید دستگاه فرز رومیزی روی لینک کلیک کنید.

مدل های مختلف دستگاه تراش فرز چندکاره

دو مدل اول با فاصله بین مراکز مرغک و اسپیندل 400 میلیمتر و 500 میلیمتر آن یعنی MP4042/3A و MP5042 دارای بیشترین قطر کارگیر تا روی بستر نه تنها در مدل های مختلف دستگاه تراش فرز چندکاره های لامیکو بلکه در تمامی مدل های تراش رومیزی لامیکو نیز می باشند و این قطر 420 میلیمتر می باشد . در این دو مدل ستون فرز روی گیربکس بخش تراش آنها جاگذاری و نسب شده است . در این دو مدل بخش فرز حول ستون خود قابلیت چرخش دارند ولی هد یا کلگی فرز عمود بر ستون خود ، قابلیت چرخش و زاویه گرفتن ندارند . مدل MP4042/3A تنها مدل تک موتور از دستگاه های تراش فرز چندکاره لامیکو است که یک موتور هم اسپیندل تراش و هم اسپیندل فرز را به گردش در می آورد و بقیه چهار مدل دیگر هر کدام دارای دو موتور مجزا برای بخش تراش و بخش فرز هستند . در هر دو مدل MP4042/3A و MP5042 تغییر دور اسپیندل چه در بخش تراش و چه در بخش فرز ، به صورت مکانیکی و با تغییر موقعیت یک یا دو تسمه مابین پولی های مختلف صورت می پذیرد .

مدل های بعدی با فاصله مراکز مرغک تا اسپیندل

  1. 700 میلیمتر
  2. 750 یا 900 میلیمتر
  3. 1000 میلیمتر

یعنی MP7025C ، MP7533E-1/750 or 900 و مدل MP10030 هستند که در این مدلها ستون بخش فرز و دریل آن در وسط طول تراش طراحی و جاگذاری شده است و بخش فرز حول ستون خود قابلیت چرخش ندارند ولی هد یا کلگی فرز حول محور عمود بر ستون خود قابلیت چرخش تا 45 درجه به طرفین را دارند . در هر سه این مدل ها تغییر دور اسپیندل در بخش تراش توسط اهرمهای گیربکس ، و در بخش فرز علاوه بر یک گیربکس دو حالته High و Low ، توسط یک وولوم روی برد اینورتور موتور صورت می پذیرد .

بخش تراش در دستگاه تراش فرز چندکاره های لامیکو در تمامی مدل ها دارای قابلیت پیچ تراشی و رزوه زنی ، در سه مدل اول یعنی MP4042/3A ،  MP5042 و MP7025C یک میل و دارای قابلیت حرکت اتومات طولی روی قابلیت پیچ تراشی و رزوه زنی ، در مدل چهارم یعنی MP7533E-1/750 or 900 ، دو میل و در مدل MP10030 سه میل است . دو مدل آخر یعنی MP7533E-1/750 or 900 و MP10030 دارای کلاچ هستند و سه مدل MP5042 و MP7533E-1/750 or 900 و MP10030 دارای حرکت اتومات طولی و عرضی می باشند .

همه مدل های دستگاه تراش فرز و دریل های چندکاره لامیکو با برق ورودی تک فاز و 220 ولت تغذیه می شوند ، به جز مدل MP10030 که برق ورودی آن سه فاز و 380 ولت است .

در تمامی مدل های دستگاه تراش فرز چندکاره رومیزی لامیکو ، ستون فرز نسبت به شاسی بخش تراش (و سه نظام بخش تراش) قابلیت جابجایی و حرکت نداشته و ساپورت تراش و کشوی عرضی آن نقش میز فرز را بر عهده دارند و قاعدتا قطعه کار برای عملیات فرزکاری باید روی کشوی عرضی توسط روبنده و یا گیره بسته شود .

دستگاه تراش رومیزی
دستگاه فرز رومیزی