دستگاه تراش

دستگاه تراش بزرگ کارگاهی مدل WL10050

دستگاه تراش بزرگ مدل WL10050 با طول کارگیر 1000 میلی متر و قطر کارگیر تا روی بستر 500 میلیمتر و توان موتور 2 اسب یک دستگاه تراشکاری پرقدرت و کارا به حساب می آید.

دستگاه تراش بزرگ کارگاهی مدل WL1560

دستگاه تراش بزرگ و کارگاهی مدل WL1560 با طول کارگیر 1500 میلی متر، قطر کارگیر 600 میلیمتر و توان موتور 4 اسب یک دستگاه تراش 1.5 متری بی نظیر در نوع خودش و با قابلیت تراشکاری بسیار بالاست

دستگاه تراش بزرگ کارگاهی مدل WL1560

دستگاه تراش بزرگ و کارگاهی مدل WL1560 با طول کارگیر 1500 میلی متر، قطر کارگیر 600 میلیمتر و توان موتور 4 اسب یک دستگاه تراش 1.5 متری بی نظیر در نوع خودش و با قابلیت تراشکاری بسیار بالاست

دستگاه تراش بزرگ کارگاهی مدل WL1560

دستگاه تراش بزرگ و کارگاهی مدل WL1560 با طول کارگیر 1500 میلی متر، قطر کارگیر 600 میلیمتر و توان موتور 4 اسب یک دستگاه تراش 1.5 متری بی نظیر در نوع خودش و با قابلیت تراشکاری بسیار بالاست

دستگاه فرز CNC
دستگاه فرز